Детското развитие

    В тази възраст физическото развитие на децата не е така бурно, както в първите три години от живота му. В двигателно отношение около четиригодишна възраст детето развива координацията и фините движения, поради което е в състояние да се обслужва само – да се облича, съблича и храни. В познавателно отношение детето все още обогатява речта си, но все още мисли конкретно и разбира нещата буквално. То активно изследва и прави опити да променя средата около себе си. То може да планира своите игри и тяхното осъществяване води до изграждане на чувството за инициатива и справяне. Преживяването обаче на повтарящи се неуспехи и липсата на подкрепа от страна възрастните могат да доведат до усещане за провал, несигурност и чувство за вина. Доброто развитие води до убеждението: „Аз съм това, което мога да си представя, че ще бъда”.
    На тази възраст детето следва да може да прави разлика между фантазия и реалност, но все още фантазията има водещо място. Трудно разбира сложни изрази и метафорични обяснения. Има затруднение да си представи какво мисли или чувства друг човек, обикновено допуска, че това, което е в неговия ум е същото и в ума на другите хора. Затова е много важно да му се дават обяснения за собствените ни мотиви, когато го заставяме да прави нещо и да даваме примери. Игрите с подражание стават любими в този период!
    В тази възраст взаимоотношенията между детето и връстниците му се развиват значително. Детето е склонно да показва чувствата си на възрастните около себе си, без да се притеснява и без колебание. Възрастта е много типична с интереса към разликите между половете, както и към въпроси от типа „Как се появят бебетата?“. Именно затова е и подходяща за започването на разговора за сексуалността и риска от насилие по подходящ начин.

Родителите са учители, водачи, лидери, защитници и грижа за всички нужди на децата си.