Детска сексуалност

    Детето се учи да разпознава себе си и своето тяло, често се докосва и проверява кое как е изградено. Задава въпроси относно бременността, ролята на майката и бащата в създаването му, а също така и за анатомия на половите органи, особено анатомичните различия между момчетата и момичетата, между детето и възрастния човек. Децата показват своята голота много пъти без чувство за срам. Също така са любопитни да видят други хора, когато са голи или се събличат. Възможни са прояви на мастурбация, като често тя  е признак за преживяването на сериозна тревожност и е добре да се направи консултация със специалист.
    Това е етапът, в който се появява и първата детска любов. Децата имитират взаимоотношения между възрастните (като целуване или държане за ръце). Те имат едно по-специално отношения с родителите си и може да искат да се оженят за родителя от срещуположния пол и да ревнуват от другия родител.
    Понякога в група деца любопитството може да провокира това да се оглеждат и докосват интимните части на тялото (например често в игра на доктор, на баща и майка и други). В този период може да забележим, че те говорят за интимни части и ползват неприлични думи, които може и да не разбират.