Митове и факти

    Сексуалното насилие е един от най-големите страхове на родителите, то е много сериозен проблем в обществото и се случва по-често отколкото предполагаме.    
    Мит: Сексуалните насилници са непознати хора.  
    Факт: Често насилникът познава доста преди това детето и първо изгражда доверителна връзка с него. Сексуалното насилие най- често е процес и започва със създаване на отношения и спечелването на доверието на детето, както и на семейството – това е така нареченият етап на целево сприятеляване (grooming). Важно е да се има предвид и изследванията показват, че в преобладаващия случай децата познават своите насилници. Това може да са както близки познати на семейството, така и роднини. Сексуалното насилие често може да се случи в сигурна среда като в дома, на гости или дори в детска градина или училище. Важно е да имате предвид, че насилникът може да проверява границите на детето като „без да иска“ го докосне в интимната зона дори в присъствието на други възрастни.
    Мит: Насилниците изглеждат странни и са самотници. 
    Факт: Насилниците може да имат различен вид, пол и няма как ясно да се различат. Важно е детето да е подготвено да реагира веднага. Насилникът може да има връзка и дори брак с човек на неговата възраст. Макар процентът на мъжете сексуални насилници да е много по-висок, е възможно насилник да бъде и жена. Юношите също могат да са сексуални насилници. 
    Мит: Сексуално насилие означава само сексуален акт. 
    Факт: Сексуално насилие може да бъдат и нежелани сексуализирани докосвания, показване на интимни части или показване на сексуализирани материали, неподходящи за възрастта и развитието на детето. Въпреки че насилието може да не включва контакт, то все пак може да има сериозни психологически и емоционални ефекти върху детето.
    Мит: Децата в интернет, са в безопасност от сексуално насилие. 
    Факт: Във възрастта между 2 и 6 години децата могат също  да попаднат на сексуализирано съдържание. Много родители оставят децата сами да гледат Youtube и започвайки да гледат любимо клипче, те може да попаднат и на клипове и филми, които са неподходящи за тях. Затова е важно да проверите настройките на социалната мрежа, сайта и видите какви настройки има за ограничаване на достъпа до подобно съдържание.