Детското развитие

    Физическо, емоционално и социално развитие на детето между 7 и 13 години
    Детето е на възраст между 7 и 13 години. То е  пораснало, любопитно и любознателно дете, което прави първи стъпки в училище и с бодри крачки напредва към по- горните класове.
    Това е специфична възраст на събиране на много познания, нов социален опит извън семейството и срещи с големи предизвикателства.
    През този етап децата полагат най-много усилия да научават неща за света и да създават приятелски връзки с други деца. Тези усилия се разгръщат до етапа на пубертета и бележат детското развитие с постижения и израстване на способностите им да мислят, да разбират по-абстрактни понятия, да познават своите емоционални преживявания и тези на околните, да контролират по-добре импулсите и желанията си, да изграждат отношения на сътрудничество и подкрепа с други хора извън семейството.
    В тази възраст детето става все по-емоционално, по-не- зависимо и добре разбира своето място, както и мястото на другите, в своя свят. Това е подходящо време за започване на разговора за сексуалното здраве и сексуалността, който да го подготви за следващия етап от неговото развитие през пубертета и да го предпази от въздействието на погрешна или изопачена информация и рискови поведения и ситуации. Началото на този разговор ще помогне не само да спечелим детското доверието, но и да подадем ръка и да му помогнем в труден момент.
    На тази възраст бавният и стабилен растеж на детето продължава. Децата стават с всеки изминал ден все по-осъзнаващи се индивиди. Научават се да бъдат отговорни, добри  в нещо и да правят нещата правилно. Основните въпроси, които си задават сега са: „Кой съм Аз?” и “Аз успешен ли съм или не успявам да се справям?”.
    Във възрастта между 7 и 13 години децата са жадни да учат. Сега те са готови да добиват по-сложни умения, като четене, писане, познания за себе си, за света около тях, за човешките взаимоотношения.
    Това е и възрастта на формиране на морални ценности. 
    В тази възраст децата могат да изразяват своята независимост чрез непокорство, опозиционно поведение и бунтарство. Може да използват някои груби думи, без да осъзнават значението им, както и са склонни да мислят, че сексуалните термини са „лоши“ думи. Сега те се научават да описват своите преживявания и да говорят за своите мисли и чувства по-добре, имат собствено чувство за хумор и се радват да разказват шеги, задават въпроси относно бременността, раждането и бебетата. Възможно е да се интересуват от сравняване на поведението на животните и хората. Започват да се притесняват от голотата на тялото си и търсят повече уединение. Вече знаят разликата между това, кое поведение е добро и кое не е.
    Някои деца могат да започнат да изпитват физически промени, свързани с пубертета.
    Емоциите при децата между 7 и 13 години се променят бързо и реакциите са силни. Децата на тази възраст могат да бъдат чувствителни и прекалено драматични. Те могат да бъдат помагащи, весели и приятни, както и груби, нахални и егоистични. Започват да показват повече независимост от родителите и семейството. Започват да мислят за бъдещето, да разбират повече своето място в света и да осмислят виждането на другите хора за нещата.
    По отношение на социалното си развитие, децата между 7 и 13 години може да се конкурират, когато играят игри, обичат да печелят и могат да не са щастливи при загуба. Те се наслаждават на групова игра и могат да проявят интерес към включване в клуб или отбор. Сега децата развиват близки приятелства с други деца и приятелите и другите деца на тяхната възраст започват да влияят на това как детето вижда себе си, околните и света като цяло.
    „Правилата“  биват разбирани и децата могат да изразят нужда от нови правила, които възрастните да добавят. Нормално е от време на време да имат проблеми със своите приятели, както и да искат да бъдат желани и харесвани.