Сексуално насилие

    Сексуалното посегателство може да се случи на всеки!
    Сексуална злоупотреба с дете е участието на дете в сексу- ални действия, които то:

 • не разбира напълно и за които не е в състояние да даде информирано съгласие;
 • не е подготвено от гледна точка на физическото и социал- но емоционалното си развитие;
 • които са в нарушение на законите или социалните табута на обществото.

    Сексуалната злоупотреба може да бъде с физически или без физически контакт!
    С физически контакт:

 • Осъществяване на сексуален контакт.
 • Блудствени действия като опипване на гениталиите, гале- не, проникване.
 • Съблазняване или принуда на дете да се въвлече пряко или косвено в някакъв вид сексуално поведение или симулация на такова поведение, да участва в сексуални „игри”.

    Без физически контакт:

 • Показване на порнографски материали на детето.
 • Показване на детето на свои гениталии или гениталии на друго лице.
 • Разголване на детето, което не е свързано с грижите за него.
 • Фотографиране на детето в сексуални пози.
 • Насърчаване на детето да наблюдава или да слуша сексу- ални актове - на живо или възпроизвеждани (например по телевизията или интернет).
 • Провеждане на разговори с детето с еротично съдържание, което излиза извън рамките на сексуалното образование.
 • Провокиране на детето да си разменя с някого съобщения, снимки или клипове със сексуално съдържание. Това се на- рича „секстинг“ и най-често съдържа разголени снимки, но може да съдържа и клипове със сексуално съдържание.