Помощ при сексуална злоупотреба над дете

Когато сме в ролята на доверен възрастен и дете сподели „тайната на злоупотреба” е много важно да знаем, че:

 • Често децата са склонни да разкрият „тайната”, но с из- вестни условия: „Имам проблем, но ако ти кажа за него, ще трябва да обещаеш да не казваш на никой друг. “
 • Повечето деца са твърде наясно, че ще има негативни по- следици, ако нарушат тайната на злоупотребата.
 • Много често извършителят използва заплахи с последици за детето или негови близки и значими хора и по този на- чин го принуждава да мълчи.
 • Добре е да уведомите детето, че искате да помогнете и че законът изисква от Вас да дадете информация, когато някое дете разкаже за злоупотреба.
 • Както злоупотребата сама по себе си е противозаконна, така противозаконно е да не се докладва за злоупотреба над дете.
 • Важно е да спазвате етиката на запазване в тайна на лична информация, като обсъждате злоупотребата единствено със специалистите, ангажирани с процеса на закрила и подкрепа на детето и предоставяте единствено информацията, която е нужна за да изпълнят професионалната си задача. Тези хора могат да бъдат социалният работник в отдела за закрила на детето, следователят от полицията, училищната медицинска сестра или педагогическият съветник, директорът на училището. 

    Ето няколко предложения за подходящ подход и поведение от ваша страна:

 • Намерете уединено и защитено място за разговор с детето.
 • Не изпадайте в паника и не изразявайте възмущение и кри- тика към детето.
 • Покажете на детето, че му вярвате, че казва истината.
 • Използвайте речника на детето.
 • Назовавайте директно нещата, такива каквито са.
 • Уверете детето, че е добре да разкаже за случилото се.
 • Подпомагайте детето с въпроси: Кой го направи, къде, как- во ти причини? Никога не задавайте въпроса „Защо?“, защото сам по себе си той носи обвинение.
 • Уверете детето, че случилото се не е по негова вина, че то не е лошо и не е направило нищо лошо.
 • Оценете непосредствената нужда на детето от безопасност и степента на риск за живота и здравето му.
 • Уверете детето, че Вие ще направите най-доброто, за да го защитите и подкрепите.
 • Обяснете на детето какво възнамерявате да направите.
 • Информирайте своевременно отговорните органи.

    Ако сте учител в училище и дете Ви разкрие по време на урок „тайна на злоупотреба”, потвърдете на детето, че сте чули това, което Ви е съобщило и продължете урока. По-късно намерете време и място, където може да разговаряте с него насаме. Добра възможност е да използвате междучасието.
    Изследвания показват, че мълчанието на децата, станали жертва на сексуално насилие е сериозен проблем. Ефекта на заплахите и контрола, който насилника може да упражни върху детето са само една от причините за това всяко 10-то дете по света да предпочита да не-сподели никога за преживяно сексуално насилие. Съществена превантивна роля тук имат родителите и възрастните, които са до детето.  Общувайки с децата, те могат да създават атмосфера на доверие и да ги насърчавт да споделят без чувства на страх и срам.
    Това, което насилникът би направил за да накара детето да замълчи не е някакъв вид черна магия, ами прост психологически похват, чието въздействие лесно би могло да бъде неутрализирано. Просто подгответе детето си за това, че ако някой настоява то да пази тайна, за нещо, което се е случило с тялото му или за нещо, от което детето се чувства неприятно, то този човек не е добър и то трябва да сподели с доверен възрастен при първа възможност. Когато детето знае тези това просто правило и го е чувало многократно, шансът то да се появи в умът му в ситуация на опасност и да подейства като предупредителна аларма е много голям.
    Запомнете, че чувството на срам би могло да окаже мощно възпрепятстващо доверието на детето към възрастен действие. За това и не е добре срамът да се използва като възпитателен метод. Децата трябва да знаят, че те са ценни и обичани винаги, а когато са направили нещо нередно, се укорява поведението им, а не те самите. 
    Родителите, възрастните са тези, от които зависи децата да са емоционално зрели и способни да се справят с всички опасности в живота.

 

 
    „Децата не се раждат нито лоши, нито добри. Кой решава дали ще бъдат открити и добри или закоравели и ожесточени вълци единаци? Това сме ние, техните родители – хората, които са длъжни да покажат на детето какво е любов.“
Из реч на Астрид Линдгрен, 
1978, Франкфурт на Майн