Митове и факти

    Сексуалното насилие е един от най-големите страхове на родителите. То е много сериозен проблем в обществото и се случва по-често, отколкото предполагаме. 
    Мит: Сексуалните насилници са непознати.  
    Факт: Често насилникът познава доста преди това детето, като първоначално изгражда отношения на доверие с него. Сексуалното насилие най-често е продължителен процес и започва със създаване на специални отношения и спечелването на доверието на детето, както и на семейството. Този тип поведение е обозначен в английският език с понятието “grooming” - „сприятеляване”. Изследванията показват, че в голямата част от случаите децата познават своите насилници. Това може да са както близки познати на семейството, така и роднини. Този тип насилие често се случва в сигурна среда, като в дома, на гости или дори в училище.
    Мит: Насилниците  са самотници и изглеждат странни. 
    Факт: Насилници може да имат различен външен вид и пол и няма как ясно да бъдат разпознати. Важното е детето да бъде подготвено да реагира веднага. Насилникът може да има нормална сексуална връзка с човек на неговата възраст и въпреки това да извършва сексуално насилие. Процентът на мъжете сексуални насилници е по-висок, но е възможно и жена да прояви такъв тип насилие. Юношите също могат да бъдат сексуални насилници. 
    Мит: Сексуалното насилие е само сексуален контакт. 
    Факт: Сексуално насилие могат да бъдат и нежелани сексуализирани докосвания, показване на интимни части от тялото или показване на сексуализирани материали, неподходящи за възрастта на детето.  Въпреки че насилието може да не включва контакт, то може да причини сериозни психологически и емоционални последици за детето. 
    Мит: Децата в интернет са в безопасност от сексуално насилие. 
    Факт: Интернет крие предизвикателства и ползи за  децата  от всяка възраст. Във възрастта на късното юношество младите хора могат да бъдат изнудвани със снимки и клипове със сексуално съдържание заснети доброволно, откраднати или направени тайно. Доверието между детето и родителя и наличието на близки и приятели, на които детето може да се довери, би спомогнало много по-бързо подобна злоупотреба с детето ви да стане ясна и рискът за самото дете да се сведе до минимум.