Васко и Нели чуха нещо от новините, което ги обезпокои. Имаше репортаж. Разбраха, че полицията е заловила много лош човек, който е правил лоши неща с деца. Журналистката каза, че при децата сега има социални работници и психолози и че ги е преглеждал лекар. После чуха родителите си да казват, че сигурно има и други такива хора и че всичко това е много страшно. Чуха и нещо, което силно ги изненада. Един полицай каза, че децата сигурно са познавали този човек, защото сами са тръгнали с него….
    Васко и Нели се уплашиха. Те не казаха на майка си, че са чули новината, защото тя не им дава да я безпокоят, когато гледа новините и казва, че те не са за деца.