За проекта

Фондация „Право на детство“ и проект FIRST организират обучение за мениджъри на услуги за деца на тема
Управление на свободна от насилие среда.


Детството е безценен и незаменим период на растеж, развитие и обучение. През своето детство децата прекарват безброй часове в училища, младежки и спортни клубове, образователни и развлекателни центрове, лагери и други организирани дейности.  Семействата имат право да очакват, че децата им ще бъдат в защитена от всички форми на насилие среда. Тревожно и трагично е, ако възрастни изневерят на това доверие с децата.

Сексуалното насилие над деца е феномен, който съществува навсякъде по света. Различни фактори влияят на риска това престъпление да бъде извършено. Макар не всички от тях да могат да бъдат повлияни, все пак има редица предпазващи мерки, които управителите на заведения, услуги и дейности за деца могат да предприемат, така че да ги минимизират. Знае се, че децата са изправени пред далеч по-голям риск от сексуално насилие от някого, когото познават, като възпитател, учител или треньор, отколкото от непознат. Затова за всеки управляващ услуга или дейност за деца е важно да създаде и прилага политика за безопасна среда. А как да създадете такава? Запишете се на обучение за мениджъри на услуги за деца на тема Управление на свободна от насилие среда.

 

За кого е подходящо обучението:
Управители на социални, здравни и други услуги за деца; управители на детски образователни и развлекателни центрове и заведения; управители на спортни клубове, както и за всеки, работещ с групи деца.

Какво ще научим?

  • Да разпознаваме формите на (сексуално) насилие и злоупотреба над деца.
  • Да разпознаваме рисковете от насилие и злоупотреба, произтичащи от физическата и социална среда, както индивидуалните фактори, правещи детето по-уязвимо.
  • Да работим добре с националната правна рамка, отнасяща се до управлението на дейности и услуги за деца.
  • Да проверим до колко дейността, която управляваме, създава безопасна за децата среда, както по отношение на насилие, упражнено от персонала или между децата, така и от външен източник.
  • Какво да правим, ако в услугата, която управляваме се прояви сексуално насилие над дете.
  • Какви са практиките в други държави.

На кратко за лекторите:

Д-р Антоанета Матеева е преподавате в Нов Български Университет. Тя е изследовател и практикуващ консултант по въпроси свързани с организационен мениджмънт, лидерство, социални услуги за уязвими групи хора.

Адв. Диляна Гитева е правозащитник с дългогодишен опит в защита човешките права и правата на децата, лектор в множество специализирани обучения и тренинги за магистрати, полицейски служители, професионалисти от помагащите професии и адвокати по въпросите на човешките права и защита от дискриминация, лектор към Съвета на Европа.

Йоана Терзиева е социален работник, психотерапевт  и консултант по въпроси свързани с благополучието на децата и семействата. Притежава дългогодишна практика в работа с деца и хора, преживели насилие, жертви и извършители на престъпления. Многократно е била лектор в професионални обучения за практици от различни поприща – социални работници, психолози и педагози, полицейски служители, магистрати – по теми за участие на деца в правни процедури, възстановително правосъдие, травма.

Обучението се провежда дистанционно през платформа Zoom и е с продължителност 3,5 часа. Няма такса за участие. Изисква се предварителна регистрация.

За всички участници в събитието при поискване от тяхна страна ще се издаде безплатен електронен сертификат за завършено обучение.

Нашите издания

Поредица книжки, предназначени за деца и възрастни (родители и професионалисти), грижещи се за деца в съответната възраст.