Увод

Тази книжка има за цел да подкрепи нас,  възрастните  и децата в предучилищна възраст да говорим за предизвикателната и сериозната тема за сексуалното насилие, така че да намалим усещането за срам и неудобство. Сексуалното насилие над деца е сложен и тежък обществен проблем, който все още засяга много деца. Той се проявява на всяко ниво в обществото и в различни ситуации – в дома, в детската градина или в парка. За съжаление няма метод, който да гарантира пълна безопасност от подобни посегателства срещу децата. Опитът показва, че ако децата знаят някои основни факти, рискът може да се снижи чувствително. Тази книжка не съдържа препоръки, а по-скоро насоки как да говорите за някои от трудните теми. Вярно е, че детето още не е подготвено да говорите за сексуалното насилие и тази тема е още далеч от неговите разбирания, но можете да научите детето, за което се грижите, на едно уважително и спокойно отношение към тялото си, както и да създадете мрежа от възрастни, които да са му подкрепа, в случай на нужда. Книжката ще ви бъде от полза, както в ролята ви на родител, така и в други социални роли, като професионалист или близък на семейство с дете.