Увод

    Тази книжка има за цел да подкрепи родителите и юношите да говорят по трудната, но сериозна тема за сексуалното насилие, без усещане за неудобство и срам. Тя е насочена към родители на деца между 14 и 17 годишна възраст и съдържа насоки какво те трябва да знаят за промените в юношеска възраст и как да разговарят с детето по темата за сексуалността и сексуалната злоупотреба. Подходяща е също и за професионалисти, подкрепящи юноши и техните родители.
    Сексуалното насилие над юноша може да се случи на много места – в дома, в училище или в парка. За съжаление няма начин, който да гарантира пълна безопасност от подобни посегателства срещу децата и юношите. Това, което може да се направи със сигурност обаче е, децата и юношите да бъдат добре информирани: да разпознават опасните места и отношения, които да избягват; да различават белезите на този тип насилие, за да помогнат на други деца в риск; да знаят към кого да се обърнат в случай на опасност или извършена с тях сексуална злоупотреба.