За проекта

ЕМОЦИОАНЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО. АГРЕСИЯ


ПРИМЕРИ КОГА СЕ НАЛАГА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ДЕЦА УЧАСТНИЦИ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ


Процесуални гаранции за защита на децата жертви на престъпления: Международно право и право на ЕС


ЩАДЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ДЕЛА ОТНОСНО СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА


ПРАКТИКА НА ЕСПЧ И CEDAW


Разследване на сексуално насилие над деца. Международни стандарти


Етичен кодекс за хората, работещи с деца и младежи


ЩАДЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЦА ЖЕРТВИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ В НПК СЪПОСТАВКА С ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС


Нашите издания

Поредица книжки, предназначени за деца и възрастни (родители и професионалисти), грижещи се за деца в съответната възраст.