Увод

Тази книжка има за цел 1) да засили способността ни като възрастни и авторитети да идентифицираме различията между безопасното и опасното, нежелано докосване, както по отношение на собствените ни деца, така и по отношение на децата изобщо и 2) да придобием набор от инструменти, необходими ни за да идентифицираме потенциално рискови ситуации и действия, каквито могат да се предприемат, за да се предпазят децата от насилие. Като възрастни, родители и професионалисти, знаем, че способността ни да разбираме детето и познанията ни за особеностите на неговото развитие в различни възрасти са едно от най-важните неща, които ще ни дадат спокойствие за всичко, което ни предстои във взаимоотношенията с него. В тази книжка е поместена информация за физическото, сексуалното, емоционалното, когнитивното и социалното развитие на детето във възрастта между 7-13 години.