Знам за сексуално насилие над дете

    Единственият начин да спрем насилието и да му се противопоставим е като го изобличим. Затова е важно да говорим за него.

    Ако знаеш за случай на насилие над дете, подай сигнал на www.kidsprotect.eu