Сексуално развитие

Във възрастта между 7 и 13 години децата са в последния етап от създаването на основата за тяхната полова идентичност. Изследването на тялото е често срещано. Те са наясно с възпроизвеждането и разликите между половете, но на този етап от развитието си може да не се интересуват твърде много от това. Характерно е децата на тази възраст да се привързват към връстници от същия пол.
    По отношение на сексуалността децата на тази възраст:

  • Играят на игри с деца на тяхната възраст, които включват сексуално поведение (например “истина или предизвика- телство”, “игра на семейството” или “гадже/приятелка”).
  • Правят опити да видят други хора голи или събличащи се.
  • Разглеждат снимки на голи или частично голи хора.
  • Гледат/слушат сексуално съдържание по медиите (телеви- зия, филми, игри, интернет, музика и др.).
  • Появява се необходимост от повече уединение (не искат да се събличат пред други хора) и не са склонни да говорят с възрастни за сексуални проблеми.
  • Към края на периода се поставя и начало на сексуално влечение/връзка с връстници, както и е възможно целенасочено докосване по интимните части (мастурбация).