Да помогнем на децата

    Когато говорим за това как да помогнем на детето да разпознава рисковите ситуации, да умее да се предпазва и да търси помощ, трябва да мислим за трите основни фактора на риска от сексуална злоупотреба. А те са:

 • Участващо дете.
 • Участващ човек, който упражнява сексуално посегателство върху дете.
 • Обстоятелства, при които се извършва това посегателство.

    Първото умение, което е важно е да създадем в децата е да могат да различават опасното от безопасното, желаното от нежеланото докосване. За да помогнем на детето да разбере това, можем да му кажем:
    Желаното докосване е приятно и даже полезно за твоето тяло и те кара да чувстваш, че си важен или важна за този, който те докосва, че той или тя те обича и се грижи за теб.
    Нежелано докосване е когато някой, който те докосва, ти причинява нещо лошо или наранява твоето тяло или чувства. Напри- мер, когато някой те удря, блъска, обижда или докосва на места, които са много лични.
    Изследваният показват, че по-голямата част от посягащите сексуално на деца са хора, познати на детето. Ето защо усилията за превенция не трябва бъдете фокусирани само върху чужди и „по-странно изглеждащи хора“.
    Извършителят обикновено действа манипулативно спрямо детето като:

 • го примамва с подаръци и интересни за него неща.
 • Заплашва го и изисква от него да пази тайна за случилото се.
 • Обгръща го със специално внимание.

    Важно е да знаем, че рисковите ситуации могат да се случат в къщи, в училище, в открити и необитаеми места, в интернет.
     По отношение на родителските съвети, има няколко важни правила как да разговаряте с детето си на теми, насърчаващи здравата сексуалност и развитие или касаещи травматични ситуации и злоупотреба.

 1.  Позволете на детето да Ви задава въпроси по темата за сексуалността, като показвате, че това не е тема табу за Вас или срам- на тема. Не се ужасявайте, не се възмущавайте и не се притеснявайте, когато детето Ви задава „неудобни“ въпроси. Помнете, че Вие може да му дадете най-добрата за него информация, която да го предпази и подготви за живота му на възрастен.
 2.  Поднасяйте му в подходящи моменти знания за проме- ните в тялото му по спокоен и разбираем за възрастта му начин.
 3.  Учете детето си да се отнася критично, да поставя под съмнение и да проверява информацията, която е получило в интернет, в други медии и през приятели и близки.
 4.  Обсъдете спокойно с него и го насърчете да се обръща към хора, на които най-много се доверява, ако му се случи трудна си- туация или се притеснява от някаква опасност. Дори и това да не сте Вие, а негови приятели.
 5.  Научете детето си да говори по темата за сексуалността и за други свои проблеми без срам, вина или страх.

    Детето трябва да знае, че тялото му е негова собственост и никой не може да го докосва, без негово разрешение. То трябва да знае разликата между „добро докосване“ и „лошо докосване“:
    Никой няма правото да докосва децата, когато не им е приятно, особено интимните им части, освен за да са чисти и здрави. Ако казваме това на децата, то може да им помогне да разкажат на възрастен човек, на когото имат доверие, ако някой ги докосва по неподходящ начин.
    Когато учим децата си за това кое докосване е правилно и безо- пасно, ние решаваме каква терминология да използвате за най-интим- ните части на тялото. Препоръчително е да използваме анатомичните им названия:

 • За момчетата интимните части на тялото са пенисът и задните части.
 • За момичетата интимните части на тялото са вулвата, влагалището, гърдите и задните части.

    За по-добра визуализация при децата може интимните части на тялото да се назоват просто като „тези части от тяло- то, които са покрити с бански. ”
    Правилните наименования за части на тялото, включи- телно гениталиите и репродуктивните органи са: пенис, тестиси, скротум, анус, вулва, срамни устни, вагина, кли- тор, матка и яйчници.
    Познаването на подходящите анатомични названия на части от тялото насърчава позитивния образ на детето за неговото тяло, под- крепя самочувствието му и подобрява комуникацията между родителя и детето. То също така дава на децата езика, който им е необходим, за да кажат на доверен възрастен, ако се е случило сексуално насилие.
    Как се случва репродукцията? 
    Може да кажете на детето: „Когато сперма се присъедини към яйцеклетка, бебето расте в матката и се ражда през влагалището.“
    Хигиенните навици: 

 • Научете децата да не докосват неща като употребявани презервативи или спринцовки. Сега е подходящото време да ги научите да не вдигат нищо от земята, ако не знаят какво е или ако смятат, че може де е опасно.
 • Разкажете им за това колко важни са хигиената и грижата за себе си, когато започват пубертета. Дайте им основна информация за промените в тялото им по време на пубер- тета. Обяснете им устройството на други части и функции на тялото: урина, изпражнения, пикочен мехур и уретра.