Какво трябва да знаят и умеят юношите, за да се предпазят от сексуално насилие

  • Да знаят как да кажат „не” на нежеланото  докосване.
  • Да уважават преживяванията на другите и да се съобразяват с тях.
  • Да са информирани по темата за полово предаваните болести, видовете предпазни средства и бременността.  
  • Да умеят да говорят за проблемите си и да търсят помощ и подкрепа в труден момент.
  • Да умеят да разпознават рискови ситуации и рискови поведения, свои и на околните, които могат да доведат до сексуална злоупотреба. 

    Социалните мрежи са сравнително нов рисков фактор. Например профилите на деца, регистрирани като пълнолетни са рискови, затова регистрирайте детето си на възраст максимално близка до реалната му. Също така подобни профили е добре да се правят с родител, така, че заедно да се разгледат настройките за поверителност и как се блокира и докладва.