Как да говорим с юношата

Практиката е доказала, че повече от 90% от децата, които съобщават, че някой е злоупотребил с тях сексуално, казват истината.
    Ако детето ви довери нещо подобно, какво е добре да направите:
    Мястото: 
    Опитайте се да намерите уединено и защитено място за разговор с детето.
    Поведението Ви: 
    Споделянето на такава тайна може да предизвика у Вас много силни емоции. Опитайте да се овладеете максимално, не изпадайте в паника, не крещете и не го обвинявайте. Ако Ви е трудно, свържете се с близък или с професионалист, който да ви подкрепи. 
    Какво да кажете на детето:

 • Уверете детето, че му вярвате.
 • Обяснете му, че каквото и да е направил друг възрастен, то не е по негова вина, че то не е лошо и не е направило нищо лошо.
 • Кажете, че сигурно му е било много трудно да каже всичко това и отбележете колко правилно е постъпило и колко смел/а е.  
 • Уверете се, че е в безопасност, попитайте го чувства ли се застрашено в този момент и го подкрепете да се чувства в по-голяма безопасност. Ако ситуацията изисква, потърсете съдействие от други хора или институции, за да може детето да бъде в сигурна и безопасна среда.
 • По време на разговора подпомагайте детето най-вече с въпроси, а не предположения!  Кой го направи, къде, какво ти причини? 
 • Не задавайте въпроса „Защо?”! Сам по себе си той носи обвинение. 
 • Назовавайте нещата с истинските им имена и използвайте речника на детето.
 • Не обещавайте неща, които не можете да изпълните. Уверете детето, че ще направите всичко възможно, за да го защитите. Обяснете му какво ще направите оттук нататък, кажете му, че трябва да сигнализирате съответните органи. 

    Важно е да знаем, че: 

 • Често децата са склонни да разкрият „тайната”, но с известни условия: „Имам проблем, но ако ти кажа за него, ще трябва да обещаеш да не казваш на никой друг. 
 • Повечето деца са твърде наясно, че ще има негативни последици, ако нарушат тайната на злоупотреба /разпитване, разследване, наказание на някого/.  
 • Много често извършителят използва заплахи с последици за детето и по този начин го принуждава да мълчи.
 • Както злоупотребата сама по себе си е противозаконна, така противозаконно е да не се докладва за злоупотреба над дете.
 • Важно е да уважавате конфиденциалността, като обсъждате злоупотребата само с тези, които са пряко замесени в законовия и подкрепящ детето процес. Тези хора могат да бъдат социалния работник в Отдела за закрила на детето,  следователят, полицията, медицинската сестра, учителката. В такава ситуация на всеки човек, който е на Ваше място, би му трябвала подкрепата на специалист – психолог или социален работник.