Първи признаци

    Какво да направим при сексуални прояви? 
    Като начало е важно да запазите самообладание. Не бива да  се поддавате на страха, че се случва нещо нередно и да изпадате в крайности. Въпреки шока и притеснението, трябва да помните, че виковете и заплахите са неуместни и биха дали обратния ефект.  Тук би помогнал да се проведе спокоен разговор, без много дълги изречения, в подходящ момент, при който да обясните, че децата са любопитни към своите тела и телесните усещания, но техните тела все още растат и се развиват и те трябва да ги пазят и уважават, докато пораснат.
    Всичките тези прояви са свързани със сексуалността на децата, която коренно се различава в своята същност от тази при юношите и възрастните. Тя отшумява с времето и в следващия етап от развитие на детето престава да поражда толкова активен интерес.
    Понякога е възможно да се наблюдават по-ярки прояви на  сексуалността, при които  детето употребява силно циничен и конкретен език за сексуалния акт и води разговор като възрастен. Друго нетипично поведение е да има сексуално поведение към други деца, каквото обикновено има възрастен човек. При подобни прояви в тази възраст е препоръчителна консултация със специалист.