Прости правила

    Някои правила, които детето на тази възраст е добре да усвои в обсъжданията си с вас:

 • Моето тяло е единствено и само МОЕ! Това е мое право и другите, малки и големи, трябва да го уважават.

 • Мога да кажа «НЕ» на някого, който иска да наруши това мое право, когато аз не желая това. 

 • Разпознавам чувствата си и знам, че те могат да ми помогнат да взема решение дали да споделя своето тяло и как да съобщавам тези решения на другите. 

 • Казвам «НЕ» на всяко поведение, което предизвиква в мен неспокойствие, страх или чувство на обърканост. 

 • Бягам далече от всеки, който ме кара да се страхувам. 

 • Знам какво е да ме докосват с обич и за всички други докосвания, които не ми харесват и ме унижават, разказвам на доверени мои близки и авторитети.   

 • Има хора – моите родители, полицаи, социални работници, лекари, психолози, учители, които са моя подкрепа и мога винаги да търся тяхната помощ. 

 • Родителите и близките ми хора знаят винаги къде се намирам и с кого. 

 • Не отивам никога на място, което не познавам, и ако нещо ми се случи, да не мога да потърся помощ. 

 • Не следвам никога непознати и не приближавам автомобили с непознати хора. 

 • Търся винаги някого, на когото мога да имам доверие, и който може да ми помогне, примерно учителите ми. 

 • Известно ми е към кого следва да се обърна (напр. да се обадя на тел. 116 111 или 112, от всякъде и безплатно, за да поискам помощ, съвет и подкрепа). 

    За да помогнете на детето да разбере и научи тези правила, може да му прочетете книжката “Говори с хората, които те обичат и не се страхувай” и заедно да изпълните задачите в краят и.