Риск и опасения

    Много важно е да следите внимателно и да оценявате риска, за да защитите детето. Същевременно е важно да не сте подозрителни към всички хора или специалисти, работещи с деца, преди да сте оценили и обсъдили с някого сериозно всякакви опасения по темата.
    Практиката е доказала, че повече от 90% от децата, които съобщават, че някой е злоупотребил с тях сексуално, казват истината.
    Изключително важно е да сме внимателни по отношение на съдържанието на филмчетата и телевизионните предавания, на които децата попадат.
    Важно е също и какви изрази и думи използваме пред тях.
    Какво да направите, ако детето ви довери нещо, свързано със сексуално насилие?
    Мястото: Опитайте се да намерите уединено и защитено място за разговор с детето.

    Поведението ви: Споделянето на такава тайна е нещо, пораждащо много и силни емоции. Важно е да се опитате да се овладеете максимално. Ако ви е трудно и има нужда, свържете се с близък или професионалист, който да ви подкрепи. За да се случи  по максимално щадящ начин едно такова разкриване, опитайте се в разговора с детето да не изпаднете в паника или да показвате шока си.
    Какво да кажете на детето:

 1. Уверете детето, че му вярвате.
 2. Обяснете му, че каквото и да е направил друг възрастен, то не е по негова вина, че то не е лошо и не е направило нищо лошо.
 3. Кажете му, че сигурно му е било много трудно да каже всичко това и отбележете колко правилно е постъпило и колко е смело.
 4. Уверете се, че е в безопасност, попитайте го страхува ли се от нещо в този момент и го подкрепете да се чувства в по-голяма безопасност. Ако ситуацията изисква, потърсете съдействие от други хора или институции, за да може детето да бъде в сигурна и безопасна среда.
 5. По време на разговора подпомагайте детето най-вече с въпроси, а не с предположения! Кой го направи, къде, какво ти причини? Не задавайте въпроса „Защо?“, защото сам  по себе си той носи обвинение. Назовавайте нещата с истинските им имена и използвайте речника на детето.
 6. Не обещавайте неща, които не можете да изпълните.Уверете детето, че ще направите всичко възможно да го защитите. Обяснете му какво ще направите от тук нататък, кажете му, че трябва да сигнализирате съответните органи.

    Когато сме в ролята на доверен възрастен и дете сподели „тайната на злоупотребата с тях” е много важно да знаем, че:

 • Често децата са склонни да разкрият „тайната”, но с известни условия: „Имам проблем, но ако ти кажа за него, ще трябва да обещаеш да не казваш на никой друг. “
 • Повечето деца са твърде наясно, че ще има негативни последици, ако нарушат тайната на злоупотребата с тях (ще следва разпитване, разследване, наказание на някого). 
 • Много често извършителят използва заплахи с последици за детето и по този начин го принуждава да мълчи.
 • Както злоупотребата сама по себе си е противозаконна, така противозаконно е и да не се докладва за злоупотреба с дете.
 • Важно е да уважавате конфиденциалността, като обсъждате злоупотребата с тези, които са пряко замесени в законовия и подкрепящ детето процес. Тези хора могат да бъдат социалния работник от отдел закрила на детето, следователя, полицаят, медицинската сестра, учителката, „леличката“, директорът на детската градина.