Подкрепа

Важно е да имате идеята, че в такава ситуация, на всеки човек, който е на ваше място, би му трябвала подкрепата на специалист – психолог или социален работник:
    Детското здраве е тема, която е важно да бъде засягана на всеки един етап от живота на детето. По този повод е важно да разполагаме с надеждна информация, която да бъде поднесена по достъпен начин.